Modlitba na den:

V modlitbách neustávejte

V roce 1958 vydala synodní rada ČCE péčí klimentského faráře Jana Miřejovského 32 ranních a večerních osobních modliteb jako pomoc těm, kteří se ptají, jak se modlit. Cyklostylem vytištěnou – a po tak dlouhé době již rozpadající se – přípravku jsem přepsal, mírně upravil a předkládám ji všem, kteří hledají vzor pro modlitbu. Snad přinese užitek i po padesáti letech, které od té doby uplynuly.
jvor

Úvodem

Často býváme na rozpacích, zda a jak se máme modlit. Při tom stojí za pozornost, že v Ježíšově životě nebylo ani jediné vážnější chvíle, do níž by vcházel bez modlitby. Kladl ji i svým učedníkům naléhavěji na srdce, než si často uvědomujeme. Stále nově je upozorňoval nejen na to, že se mají modlit, ale i jak se modlit a jak ne. Učedníci sami si ostatně v tomto bodě vyprošovali zvláštní Ježíšovu pomoc. Právě modlitba Páně jim byla nakonec dána jako přímý příklad pravé modlitby.

I k nám doléhají hlasy volající po zdůraznění modliteb a po uvedení k modlitbám. Mohli jsme jim vyhovět buď nějakou zásadní studií, či přímým příkladem modlitby. Rozhodli jsme se tentokrát pro druhý způsob a předkládáme vám několik ranních a večerních modliteb, které nemají sloužit společným pobožnostem, nýbrž právě potřebě nejnaléhavější: modlitbě osobní. Jde o modlitby známé i v širší křesťanské církvi. Napsal je jeden ze starších bratří pro své mladší druhy. Máme naději, že budou i u nás přijaty právě jako ona užitečná rada a pomoc staršího mladším.

Jan Miřejovský