Otevřená bible pro kázání

Kázání nedělní a sváteční

Výběr z archivu kázání evangelického faráře v.v. Jaroslava Voříška na různé biblické texty z Nového i Starého zákona, pro různá období křesťanského roku, jak zazněly nejen ze smíchovské kazatelny.

Výběr kázání z let 1967–2013

Kázání Biblický text Jméno neděle nebo svátku
Rozum na všechno nestačí, odpověď je ve svatyni Boží Ž 73
Kristus jest, byl a přichází Zj 1,4 a 8; Žd 13,8-9 Svátek jména Ježíš – Nový rok 2013
Poslední den roku 2012 Ž 113 Silvestr 2012
V Kristu Bůh sestoupil ze své slávy za člověkem L 2,1–20 Vánoce 2012
Hospodin a jeho ovce Ez 34,11–16 Advent
Danielova kající modlitba Da 9,3–7 Neděle postní
Volání po nápravě Mal 1,6–9 Neděle postní
Cesty člověka  16,2 a 21,2 Neděle postní
Bohatýři dávnověku Gn 6,1–4 Neděle v mezidobí (po Trojici)
Hospodinovy stezky Ž 25,10 Neděle v mezidobí (po Trojici)
Uzdravení posedlého v Gerase L 8,26–39 Neděle v mezidobí (po Trojici)
Jsme jenom služebníci L 17,7-10 Neděle v mezidobí (po Trojici)

Texty kázání z let 2002 až 2004

Kázání Biblický text Jméno neděle nebo svátku
Odpouštět? Mt 18,21–35 Neděle po Trojici
Ježíš je Syn Boží Mt 8,1–13 Neděle po Zjevení Páně
Podobenství o rozsévači a rozdílné půdě L 8,4–8 Neděle Devítník (Septuagesimae)
Slovo Boží je potěšením a radost z Hospodina bude vaší záštitou Nehemjáš 8,1–10 Neděle postní
Doba postní a prvotiny Dt 26,1–11 1. neděle postní – Invocavit
Pavel píše do Efezu Ef 4,17–24 3. neděle postní – Oculi
Hod Boží velikonoční 1K 15,3–8 a 11 Hod Boží velikonoční
Nevěrnost je sňata, hřích je přikryt Ž 32,1n 1. neděle po Velikonocích – Quasimodogeniti
Bůh ho vyvýšil nade vše Ef 1,20–23 5. neděle po Velikonocích – Rogate
Moudré rozhodnutí 1Kr 2,1–4a 13. neděle po Trojici
Slovo Hospodinovo zůstává na věky Iz 40,6–8 14. neděle po Trojici
Brána nebeská Gn 28,10–22 15. neděle po Trojici
Sola gratia – sola fide Ř 3,23–24 16. neděle po Trojici
Vše, co činí Bůh, zůstává navěky Kaz 3,14–15 a L 2,21–24 Obřezání Páně, Nový rok
Druhá neděle po narození Páně J 1,4–5 a 1J 4,9–10 Neděle před dnem Zjevení Páně
Uzdravení posedlých v Gadaře Mt 8,28–34 5. neděle po Zjevení Páně
Pane, dej nám více víry L 17,5 a 6 Neděle Sexagesimae (Po Devítníku)
Neděle Díkůčinění Ž 104,1–5 a J 6,32–35 16. neděle po Trojici
Cesta Boha silného 2S 22,30–31 2. neděle po Zjevení Páně

Pro vyhledání jmen nedělí a svátků s příslušnými liturgickými barvami můžete použít evangelický liturgický kalendář.


Vyhledávač kázání farářů ČCE

Vlastní vyhledávání

Kromě mnoha dalších se prohledávají texty kázání:

Texty kázání z dalších vybraných sborů ČCE: